Shawna M. Fleck

Talen'ny Fitsapana sy Fandaminana

315-368-6027

sfleck@uticaschools.org