Fampahalalana momba ny Fifidianana

Mihazakazaka ho ao amin'ny Filankevi-pitantanan'ny Sekoly

Aiza no hifidy

Voasoratra anarana ve aho?

Ireo kandidà ho amin'ny fifidianana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny fanabeazana dia afaka maka vaovao sy fanangonan-tsonia ao amin'ny Biraon'ny Clerk ao amin'ny Distrikan'ny Utica City, Tranoben'ny fitantanana ao amin'ny 929 York Street, Utica, NY 13502, eo anelanelan'ny 8:00 maraina sy 4:00 hariva manomboka amin'ny 1 Martsa 2024.

Araka ny Filaharan'ny Filankevi-pitantanan'ny Fampianarana
Kathy Hughes, Mpitambokin'ny Filankevi-pitantanana
Tranoben'ny Fitantanana
929 York Street
Distrikan'ny Sekoly Utica, Utica, NY 13502