Fampahalalana momba ny Fifidianana

Mihazakazaka ho ao amin'ny Filankevi-pitantanan'ny Sekoly

Aiza no hifidy

Voasoratra anarana ve aho?

Ireo kandidà ho amin'ny fifidianana ao amin'ny Filankevi-pitantanan'ny Fanabeazana dia mety haka vaovao sy fanangonan-tsonia ao amin'ny Biraon'ny Mpitambokin'ny Filankevi-pitantanan'ny Distrikan'ny Sekoly Utica City, Ny Tranobe Fitantanana ao amin'ny 929 York Street, Utica, NY 13502, eo anelanelan'ny ora 8:00 maraina sy 4:00 ora alina, manomboka amin'ny 1 Martsa 2023.

Araka ny Filaharan'ny Filankevi-pitantanan'ny Fampianarana
Kathy Hughes, Mpitambokin'ny Filankevi-pitantanana
Tranoben'ny Fitantanana
929 York Street
Distrikan'ny Sekoly Utica, Utica, NY 13502