McKinney Vento

McKinney-Vento Liaison
Edward Simpson
315-368-6070
esimpson@uticaschools.org


Eo ambanin'ny Lalàna McKinney-Vento, ny teny hoe "ankizy sy tanora tsy manan-kialofana" dia midika hoe olona tsy manana trano fonenana ravan'ny olona, tsy tapaka ary sahaza ny alina.  Antsoy ny Biraon'ny Fisoratana anarana ho an'ny Mpianatra amin'ny 315-368-6960 mba hahazoana fanampiana.