Dia voalohany ho any amin'ny toerana fanaovana fanatanjahan - tena