Watson Williams Elementary News

FANANGONAN-TSONIA HO AN'IREO KANDIDÀ HO AN'NY TOERANA MISOKATRA ROA HO AN'NY FILANKEVI-PITANTANAN'NY DISTRIKAN'NY SEKOLY UTICA AO AMIN'NY DISTRIKAN'I UTICA CITY...

Ho an'ny Ray aman-drenintsika sy ny Mpiambina ary ny Namantsika, Amin'ny anaran'ny sampam-pianarana sy ny mpiasa, misaotra izahay...

"Ny harena sarobidy indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ao an-tsain'ny ankizy iray." &quo...