Kalandrien'i Jefferson

Misafidiana tetiandro fanampiny hanehoana ny zava-mitranga:
Kalandrie voafaritra (tsindrio raha tsy voafidy):

Oktobra 2023 Ôkt.

Safidio ny Kalandrie:
Alahady
Alatsinainy
Talata.
Alarobia
Alakamisy
Zoma
Asabotsy
1

Alahady 1 Ôktôbra

2

Alatsinainy 2 Oktobra

3

Talata 3 Oktobra

4

Alarobia 4 Oktobra

5

Alakamisy 5 Oktobra

6

Zoma 6 Oktobra.

7

Asabotsy 7 Oktobra

8

Alahady 8 Ôktôbra

9

Alatsinainy 9 Oktobra

10

Talata 10 Oktobra

11

Alarobia 11 Oktobra.

12

Alakamisy 12 Oktobra

13

Zoma 13 Oktobra

14

Asabotsy 14 Oktobra

15

Alahady 15 Ôktôbra

16

Alatsinainy 16 Oktobra

17

Talata 17 Oktobra

18

Alarobia 18 Oktobra.

19

Alakamisy 19 Oktobra.

20

Zoma 20 Oktobra

21

Asabotsy 21 Oktobra

22

Alahady 22 Ôktôbra

23

Alatsinainy 23 Oktobra

24

Talata 24 Oktobra

25

Alarobia 25 Oktobra.

26

Alakamisy 26 Oktobra.

27

Zoma 27 Oktobra

28

Asabotsy 28 Oktobra.

29

Alahady 29 Ôktôbra

30

Alatsinainy 30 Oktobra.

31

Talata 31 Oktobra.